Opublikowano:

Kolejne certyfikaty IPC

24 października 2017 r.

Kolejne certyfikaty IPC

Następni pracownicy Eltronic dołączyli do grona Certyfikowanych Specjalistów IPC. Nasi inżynierowie Przemysław Chudy, Kacper Kostrzewski i Orest Romaniuk odbyli zakończone rygorystycznym egzaminem praktyczno-teoretycznym szkolenie w zakresie modyfikacji i naprawy układów elektronicznych wg normy IPC-7711/IPC-7721 (Rework and Repair of Electronic Assemblies).

Przypomnijmy, IPC to międzynarodowa organizacja zrzeszająca najważniejsze przedsiębiorstwa z branży elektronicznej – producentów urządzeń i komponentów elektronicznych. Normy wydawane przez IPC znajdują szerokie uznanie w przemyśle elektronicznym i stosowane są między innymi w technologiach medycznej, militarnej a nawet kosmicznej.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC – Ośrodek Edukacji Elektronicznej RENEX. Szkolenia kolejnych inżynierów już w grudniu.
 

Opublikowano:

Certyfikaty Akademii Monitoringu Wizyjnego

20 października 2017 r.

Certyfikaty Akademii Monitoringu Wizyjnego

Z uwagi na specyfikę świadczonych przez nas usług, bardzo dużą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z bezpieczeństwem, zarówno fizycznym jak i informacyjnym. Istotnym elementem każdego systemu zabezpieczeń jest monitoring wideo. W Eltronic system nadzoru wizyjnego pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest typowym elementem ochrony mienia – budynku i znajdującego się w nim sprzętu, który w przeważającej części jest własnością naszych Klientów. Z drugiej strony zapewnia rzetelną dokumentację przeprowadzanych u nas operacji. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość procesów istotnym staje się określenie nie tylko tego, co powinno zostać zarejestrowane ale również precyzyjne wskazanie tych elementów, które, będąc niejawnymi, rejestracji podlegać nie mogą. W tym świetle systematyczne podejście do kwestii analizy istniejącego rozwiązania, projektowanie i wdrażanie modyfikacji w infrastrukturze i procedurach staje się kwestią kluczową.

W związku z powyższym pan Tomasz Santarek, który w Eltronic pełni funkcję administratora systemu nadzoru wizyjnego, odbył szkolenie w zakresie projektowania i instalacji systemów CCTV. Oprócz kwestii technicznych, omówiono również założenia ideowe a także zagadnienia związane z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi. W szkoleniu wziął udział również pan Tomasz Kaszkur, który w naszej firmie odpowiada za kwestie związane z bezpieczeństwem procesów.

Szkolenie zostało zrealizowane przez Akademię Monitoringu Wizyjnego działającą z inicjatywy Specialised Projects International. Trenerzy Akademii to doświadczeni specjaliści, mający na swoim koncie liczne projekty, realizacje i audyty systemów CCTV, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.
 

Opublikowano:

Certyfikaty IPC

18 października 2017 r.

Certyfikaty IPC

Październik w Eltronic upływa pod znakiem rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu. Na pierwszy ogień poszli członkowie zespołu odpowiedzialnego za kontrolę jakości świadczonych przez nas usług. Panowie Paweł Kwatek i Marcin Sosiński odbyli intensywne szkolenie z kontroli jakości montażu elektronicznego wg standardu IPC-A-610 (Acceptability of Electronic Assemblies). Po zdaniu serii niezwykle trudnych egzaminów, obaj panowie uzyskali certyfikaty uprawniające ich do posługiwania się tytułem IPC Specialist.

IPC to międzynarodowa organizacja zrzeszająca najważniejsze przedsiębiorstwa z branży elektronicznej – producentów urządzeń i komponentów elektronicznych. Normy wydawane przez IPC znajdują szerokie uznanie w przemyśle elektronicznym i stosowane są między innymi w technologiach medycznej, militarnej a nawet kosmicznej.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC – Ośrodek Edukacji Elektronicznej RENEX.

 

 

Opublikowano:

Certyfikat PCI DSS

19 września 2017 r.

Certyfikat PCI DSS v3.2

Z przyjemnością informujemy, iż nasza firma pomyślnie przeszła audyt i uzyskała certyfikat zgodności z normą PCI DSS V3.2 w zakresie procesów związanych z obsługą terminali płatniczych i PIN-padów. Oznacza to, że nasze usługi, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo danych kart płatniczych i ich użytkowników, spełniają najwyższe wymagania określone przez Payment Card Industry Security Standards Council. Instytucja ta zrzesza największe organizacje płatnicze takie jak Visa, MasterCard czy American Express i wyznacza standardy dotyczące bezpieczeństwa elektronicznych płatności kartowych na świecie.

Audyt przeprowadzony został przez akredytowanego przez PCI SSC audytora bezpieczeństwa (QSA) z firmy SC2Labs.