Opublikowano:

Certyfikaty Akademii Monitoringu Wizyjnego

20 października 2017 r.

Certyfikaty Akademii Monitoringu Wizyjnego

Z uwagi na specyfikę świadczonych przez nas usług, bardzo dużą wagę przywiązujemy do kwestii związanych z bezpieczeństwem, zarówno fizycznym jak i informacyjnym. Istotnym elementem każdego systemu zabezpieczeń jest monitoring wideo. W Eltronic system nadzoru wizyjnego pełni dwie funkcje. Z jednej strony jest typowym elementem ochrony mienia – budynku i znajdującego się w nim sprzętu, który w przeważającej części jest własnością naszych Klientów. Z drugiej strony zapewnia rzetelną dokumentację przeprowadzanych u nas operacji. Ze względu na zróżnicowaną wrażliwość procesów istotnym staje się określenie nie tylko tego, co powinno zostać zarejestrowane ale również precyzyjne wskazanie tych elementów, które, będąc niejawnymi, rejestracji podlegać nie mogą. W tym świetle systematyczne podejście do kwestii analizy istniejącego rozwiązania, projektowanie i wdrażanie modyfikacji w infrastrukturze i procedurach staje się kwestią kluczową.

W związku z powyższym pan Tomasz Santarek, który w Eltronic pełni funkcję administratora systemu nadzoru wizyjnego, odbył szkolenie w zakresie projektowania i instalacji systemów CCTV. Oprócz kwestii technicznych, omówiono również założenia ideowe a także zagadnienia związane z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi. W szkoleniu wziął udział również pan Tomasz Kaszkur, który w naszej firmie odpowiada za kwestie związane z bezpieczeństwem procesów.

Szkolenie zostało zrealizowane przez Akademię Monitoringu Wizyjnego działającą z inicjatywy Specialised Projects International. Trenerzy Akademii to doświadczeni specjaliści, mający na swoim koncie liczne projekty, realizacje i audyty systemów CCTV, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.